Hàng hóa nguy hiểm.
??????????????????????
Hàng hóa đặc biệt
23/08/2016
chi-phi-van-chuyen-hang-hoa-noi-dia1
Các loại phí thường gặp
23/08/2016

Hàng hóa nguy hiểm.

10-dangerous-food-additives-to-avoid
https://www.facebook.com/DEKS-AIR-Vietnam-CARGO-438424506365653/

Hàng hóa nguy hiểm là những vật phẩm hoặc hóa chất có thể gây ra nguy hiểm cho sức khỏe, an toàn, tài sản hoặc môi trường khi hàng được vận chuyển bằng đường hàng không.

Loại 1: Chất nổ

Loại 2: Khí

Loại 3: Chất lỏng dễ cháy

Loại 4: Chất rắn dễ cháy

Loại 5: Các chất ôxy hoá

Loại 6: Chất độc hại và lây nhiễm

Loại 7: Chất phóng xạ

Loại 8: Các chất ăn mòn

Loại 9: Các chất khác

Facebook Comments