GIÁ CƯỚC HÀNG KHÔNG

Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: vnsales@deksair.com.vn hoặc gọi (84.8) 6293 9498

ORIGIN : SGN ( Update on Aug 2016)                                                         (From Ho Chi Minh)

+45kgs +100kgs +300 kgs +500kgs +1000kgs
EUROPE
(xem lịch bay)
AMS/CDG/LHR/FRA/VIE

4.50

3.50

2.80

2.30

1.90

SVO

4.20

3.80

3.4

2.80

2.40

USA LAX

4.20

3.50

3.20

2.80

2.60

JFK

5.00

4.60

3.30

3.00

2.70

SFO

4.90

4.00

3.50

3.20

3.00

ORD

4.20

4.00

3.50

3.20

3.00

SEA

N/A

N/A

4.20

3.70

3.20

PDX

N/A

N/A

4.50

4.20

CANADA YVR

4.70

4.20

3.90

3.20

2.80

RUSSIA DME

4.50

4.20

3.80

3.30

3.30

ASIA KUL/PEN/LGK/BKI/BTU

2.00

1.60

1.30

1.10

1.00

BKK/CGK/MNL/PNH/SIN/HKT

2.00

1.70

1.30

1.00

0.80

DPS/KNO/RGN

2.50

2.20

1.80

1.50

1.20

INC/PUS

2.80

2.50

2.00

1.70

1.50

BKI/BTU/JHB/KCH/LBU/SBW

3.30

3.00

2.70

2.40

2.00

INDIA AND MIDDLE EAST DXB/ DWC

4.00

3.60

3.20

2.50

2.00

JED

3.50

3.10

2.80

2.50

2.10

AMM/AUH/BAH/CAI/DOH/KWI/MCT

3.80

3.40

3.00

2.60

2.20

DAC/ DEL/BOM/MLE

3.00

2.60

2.20

2.00

1.95

AUH/BAH/DOH/JED/MCT

3.70

3.30

3.00

2.50

2.30

CHINA AND TAIWAN PVG/SHA/HGH

2.90

2.50

2.20

1.90

1.60

CAN/CGO/KGM/PEK/TPE

2.20

1.90

1.60

1.30

1.10

XMN/FOC

2.80

1.55

1.25

1.20

1.00

CKG/CSX/CTU/KHN/WUH

2.70

2.40

1.70

1.30

1.00

JAPAN KIX

3.10

2.80

2.50

1.90

1.60

NRT

3.00

2.50

2.00

1.50

1.40

NGO

3.20

3.00

2.60

2.10

1.80

AUSTRALIA /NEW ZEALAND ADL / MEL/ PER/ BNE/SYD

3.50

3.00

2.70

2.30

2.00

AKL

3.90

3.50

3.00

2.60

2.20