Dịch vụ công trực tuyến Hải quan “Mọi lúc – mọi nơi – mọi phương tiện”
^8BC24AF641A8A5D2BB7E4D6D4D48D03354D29F70B651E00781^pimgpsh_fullsize_distr
BLACK FRIDAY ĐANG ĐẾN GẦN
19/08/2016
??????????????????????
Hàng hóa đặc biệt
23/08/2016

Dịch vụ công trực tuyến Hải quan “Mọi lúc – mọi nơi – mọi phương tiện”

Resize-of-abc
https://www.facebook.com/DEKS-AIR-Vietnam-CARGO-438424506365653/
Anh minh họa
Hiện nay, hầu hết Hải quan các tỉnh, thành phố đều đã có trang thông tin điện tử. Ngoài chức năng giới thiệu về đơn vị, thông tin hoạt động, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng được các đơn vị Hải quan quan tâm.

Theo khảo sát  được công bố tại Hội nghị công nghệ thông tin thống kê ngành Hải quan vừa được tổ chức, hầu hết các trang thông tin của Hải quan các tỉnh, thành phố đều đăng tải bộ thủ tục hành chính về hải quan, có chức năng cung cấp văn bản. Kết quả nhìn chung các trang thông tin điện tử đã đáp ứng quy định về cung cấp thông tin. 

Trong đó, nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, một số đơn vị đã triển khai phiên bản tiếng nước ngoài như Cục Hải quan: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai…, triển khai phiên bản di động, tích hợp mạng xã hội như Cục Hải quan TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai….

Ngoài ra, một số đơn vị tổ chức tốt việc tư vấn chính sách pháp luật hải quan thông qua trang thông tin điện tử như Cục Hải quan: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM. Một số đơn vị chủ động xây dựng dịch vụ công trực tuyến như Hải quan  Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM.

Đại diện phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử Hải quan- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan cho biết, trong năm 2016, thực hiện kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có 2 nhóm thủ tục hành chính phải triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 là thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải và thủ tục hoàn thuế. Đến hết năm 2016, tại Tổng cục Hải quan sẽ có 70% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 50% dịch vụ công cốt lõi được cung cấp mức độ 4.

Căn cứ theo kế hoạch phát triển, vận hành hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 thì đến năm 2020, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và của các Cục Hải quan sẽ là hệ thống tập trung, thống nhất về hạ tầng và ứng dụng, đạt chuẩn Cổng thông tin điện tử hiện đại theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc – mọi nơi – mọi phương tiện”. Trong đó, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, các dịch vụ công phổ biến, quan trọng cung cấp mức độ 4, cung cấp thông tin: Công khai, minh bạch, thống nhất, hiệu quả, đầy đủ, kịp thời, hình thành bản sắc riêng cho các Cổng thông tin điện tử của toàn ngành Hải quan.

Facebook Comments