Các loại phí thường gặp
10-dangerous-food-additives-to-avoid
Hàng hóa nguy hiểm.
23/08/2016
awb1
AWB (vận đơn hàng không)
23/08/2016

Các loại phí thường gặp

chi-phi-van-chuyen-hang-hoa-noi-dia1
https://www.facebook.com/DEKS-AIR-Vietnam-CARGO-438424506365653/
  1. AWB: Phí AWB được áp dụng khi hãng hàng không hoặc đại lý phát hành hoặc hoàn thành AWB. Phí này phải được điền trên AWB và có thể thu của người gửi hàng hoặc người nhận hàng.
  2. Fuel Surcharge (FSC): phụ phí nhiên liệu.
  3. Security Surcharge(SSC): phụ phí an ninh
  4. Insurance Surcharge(ISS) phụ phí bảo hiểm
  5. War-risk Surcharge(WSC) phụ phí chiến tranh
  6. Advanced Manifest system fee (AMS): phụ phí truyền điện tín.
  7. CCA: phí chỉnh sửa bill.
  8. Xray scanning fee: phí soi hàng
  9. Terminal cargo service fee: phí dịch vụ hàng hóa
Facebook Comments